Hotel Norge Høsbjør
Høsbjørveien 495
2380  BRUMUNDDAL

Telefon:   (+47) 62 34 53 00
Telefaks:   (+47) 62 34 52 60
E-post:   hotelnorge@hosbjor.no